Abdullah Civliz

Deva Perdesi Albümü Tüm Müzik Marketlerde

Dök Zülfünü Meydana Gel

19 Ağustos 2015
admin

Dök zûlfünü meydâna gel
Sür atını ferzâna gel
Al daireni hengâma gel

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

Verdin cevâp ûnvân ile
Yaktın sînem sûzân ile
Müştâk sana bin cân ile

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

Bülbül senin gülşen senin
Yâr yâr ammân ammân
Âşıkınım hayli zamân
Dîl muntazır teşrîfine gel ammân ammân

Kestin mi tarz-ı ülfeti
Kırdın mı câm-ı sohbeti
Çektirme bâri firkari
Beste: Tanburî Mustafa Çavuş Güfte: Âşık Hıfzî Makâm: Hisârbûselik Usûl: Raks Aksağı

Bir cevap yazın